113 114 115 116 117 118 119 120 121 125 126 127 128

Omów główne założenia filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Idee którego z nich są

Ci bliższe? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska.

ISBN

978-83-267-3661-2

Rodzaj książki

Podręcznik