16 17 18 19 20 21 23 28 29 32 33 36

Wyszukaj w tekście informacje dotyczące Jankiela, Kim był jak wyglądał? Określ jego stosunek do Polski. Ustalenia zapisz w formie mapy mentalnej. 

Rozwiązanie:
Mamy znaleźć w tekście informacje dotyczące osoby Jankiela.
Pokaż więcej...