86 87 88 94 95 98 102 105

Zapisz swoimi słowami życiowe rady płynące z wiersza Jana Twardowskiego 

Rozwiązanie:
Potraktuj wiersz jak wypowiedź argumentacyjną, która udowadnia tezę, że trzeba się śpieszyć z kochaniem ludzi, bo szybko odchodzą z naszego życia. Wypisz wnioski jakie płyną z poszczególnych argumentów wypływających ze słów podmiotu.
Pokaż więcej...