<
10 11 12 13 16 18 19 20

Wypisz z tekstu wyrazy, w których osoba mówiąca ujawnia swoją obecność. Określ ich formy gramatyczne. Jakiego charakteru nabiera dzięki nim poetycka wypowiedź ?

Rozwiązanie:
Forma gramatyczna określa wszystkie podstawowe cechy wyrazu - w jakim jest czasie, liczbie, przypadku itd.
Pokaż więcej...