30 31 33 34 35 36 37 39 40 43 46 47 48

Na czym polega związek budowy wiersza z zawartymi w nim przemyśleniami? 

Rozwiązanie:
Zapisz pełnym zdaniem, jaki związek ma ze sobą budowa i sens utworu.
Pokaż więcej...