29 30 31 33 34 35 36 37 39 41 43 46 47 48

Wyszukaj w wierszu informacje, na podstawie których można określić osobę mówiącą. Jaki to człowiek? Kim jest? 

Rozwiązanie:
Zapisz pełnym zdaniem, kim jest osoba mówiąca w utworze, zapisz na podstawie, jakich informacji się o tym dowiadujemy.
Pokaż więcej...