23 27 28 29 30 31 33 35 36 37 39 40 41 43

Nazwij emocje osoby mówiącej w tekście. Uszereguj je rosnąco 

Rozwiązanie:
Zapisz w słupku, jakie emocje towarzyszą osobie mówiącej. Zapisz je od nasłabszej do najsilniejszej.
Pokaż więcej...