317 318 319 320 321 323 324 325 327 334 336 337 339

przekształć konstrukcję mowy niezależnej na zdania w mowie zależnej 

Rozwiązanie:
Mowa niezależna to dosłowne przytoczenie słów innej osoby lub własnych użytych w innej sytuacji, np. Ala odpowiedziała: "Przyjadę do ciebie!", Wtedy powiedziałam mu: "Chyba śnisz!" Mowa niezależna składa się ze: zdania wprowadzającego (mówi o tym, kto wypowiada dane słowa, np. Ala odpowiedziała, Wtedy powiedziałam mu),zdania wprowadzonego (przytoczenie słów, np. "Przyjadę do ciebie!", "Chyba śnisz!"). Mowa zależna to przytoczenie słów innej osoby w formie zdania podrzędnego dopełnieniowego, np. Ala odpowiedziała, że przyjedzie po mnie.
Pokaż więcej...
Jak oceniasz rozwiązanie tego zadania przez nauczyciela?

Nie oceniono tego zadania! Bądź pierwszy!

Warto wiedzieć

Zadanie o treści:

przekształć konstrukcję mowy niezależnej na zdania w mowie zależnej 

jest zadaniem numer 51502 ze wszystkich rozwiązanych w naszym serwisie zadań i pochodzi z książki o tytule Myśli i Słowa 7, która została wydana w roku 2017.