310 311 312 315 316 317 318 319 320 323 324 325 327 328

sporządź instrukcje wykonania twojego ulubionego ćwiczenia gimnastycznego lub ulubionej figury tanecznej. Zastosuj imiesłowy przysłówkowe.  określ intencje i cel swojej wypowiedzi 

Rozwiązanie:
Instrukcję zapisujemy w punktach. Stosujemy jednorodną formę stylistyczną. IMIESŁOWY PRZYSŁÓWKOWE (NIEODMIENNE) Charakteryzują się takimi cechami jak przysłówek. Są określeniami czasownika. W zdaniu pełnią podobną funkcję jak przysłówek.Imiesłowy przysłówkowe współczesne mają zakończenia – ąc np. biegnąc, pisząc, tańczącImiesłowy przysłówkowe uprzednie mają zakończenia -łszy (po spółgłosce) i –wszy (po samogłosce) np. podniósłszy, dotrzymawszy
Pokaż więcej...