306 307 308 310 311 312 315 316 318 319 320 321 323 324 325 327 328

Odczytaj komunikaty przekazywane przez piktogramy. Wymyśl podpis do każdego z nich i zanotuj w zeszycie 

Rozwiązanie:
Piktogram - według Słownika języka polskiego PWN jest to "znak pisma obrazkowego". Według Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego piktogram (łac. pictus – „narysowany” i gr. γράμμα grámma – „pismo”) to "zaprezentowanie pojęcia (zapisywanego jako wyraz lub równoważnik zdania) za pomocą obrazka w oderwaniu od zapisu". Najprościej rzecz ujmując to wyrażenie jakiegoś komunikatu, wiadomości, zakazu, nakazu za pomocą obrazka. Czasownik jest to odmienna cześć mowy odpowiadająca na pytania: co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie? Określa nazwę czynności lub stanu. Wyróżniamy osobowe i nieosobowe formy czasownika. Do nieosobowych zaliczamy bezokolicznik zakończony na - ć lub - c. Pamiętaj, że czasownik piszemy rozdzielnie z partykułą "nie"
Pokaż więcej...