304 305 306 307 308 310 311 312 316 317 318 319 320 321 323 324 325

Zapisz zwroty jakich powinno się użyć przy powitaniu z osobami przedstawionymi na zdjęciach. Możesz podać kilka wariantów powitania. Uzasadnij swój wybór 

Rozwiązanie:
Pamiętajmy, że w życiu są różne sytuacje - oficjalne i mniej oficjalnie, gdzie trzeba wiedzieć, jaką odmianę, styl języka należy zachować. Ma to szczególne znaczenie w kontekście przywitań i pożegnań. Musimy pamiętać, że w sytuacjach oficjalnych stosujemy bardziej neutralne zwroty, wyrażające nasz szacunek i dystans. W sytuacjach koleżeńskich, przyjacielskich, mniej oficjalnych stosujemy zwroty, które skracają nasz dystans, są mniej sformalizowane.
Pokaż więcej...