297 299 300 301 302 303 304 305 306 307 310 311 312 315 316 317 318 319

W słowniku języka polskiego za pomocą specjalnych znaków zaznacza się różne znaczenia tego samego wyrazu niebędącego homonimem. Innych znaków używa się by zaznaczyć wyrazy będące homonimami. Spróbuj wykazać oba rodzaje znaków, korzystając z poniższych przykładów 

Rozwiązanie:
Skorzystaj z przykładu hasła słownikowego znajdującego się w podręczniku pod poleceniem. Zwróć uwagę na graficzną formę znaków specjalnych.
Pokaż więcej...