292 294 295 296 297 299 300 301 302 304 305 306 307 308 310 311 312

stwórz mini słownik socjolektu twojej klasy lub szkoły. nadaj tytuł publikacji i opracuj hasło słownikowe czyli wyjaśnij znaczenie rzeczownika socjolekt oraz podaj przykłady jego użycia. pamiętaj o poprawności składniowej ortograficznej i interpunkcyjnej opracowywanego hasła 

Rozwiązanie:
Pamiętajmy, że hasła w słowniczku powinny był ułożone alfabetycznie. Zachowajmy poprawność składniową, ortograficzną i interpunkcyjną.
Pokaż więcej...