19 20 22 23 27 28 29 31 33 34 35 36 37 39 40 41

Co w zakończeniu filmu stało się z wędrowcem  ? Zinterpretuj końcowe sceny dzieła

Rozwiązanie: