281 282 283 284 285 286 287 289 290 294 295 296 297 299 300 301 302 303

od podanych wyrazów utwórz części mowy wskazane w nawiasach. zapisz powstałe wyrazy w zeszycie. następnie oddziel pionową kreską formant od tematu słowotwórczego. 

Rozwiązanie:
Formant - element, za pomocą, którego został utworzony wyraz pochodny i którym rożni się od wyrazu podstawowego. np. chleb-ak Temat słowotwórczy - to część wyrazu pochodnego, która jest wspólna dla wyrazu pochodnego i podstawowego, np. chleb-ak
Pokaż więcej...