278 280 281 282 283 284 285 286 287 290 292 294 295 296 297 299 300

Podaj wyrazy podstawowe od których pochodzą słowa wymienione poniżej. w tym celu stwórz krótką najprostszą definicję każdego wyrazu według wzoru i zapis w zeszycie.   

Rozwiązanie:
Wyraz podstawowy - wyraz będący podstawą słowotwórczą wyrazów od niego utworzonych np. jagoda - jagodowy Wyraz pochodny - wyraz utworzony od innego wyrazu np. jagodowy - jagoda
Pokaż więcej...