274 275 277 278 280 281 282 283 284 286 287 289 290 292 294 295 296

dokonaj analizy podanych zdań, Wykorzystaj zgromadzone do tej pory informacje na temat rodzajów zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie 

Rozwiązanie:
Kolejne zdjęcia przedstawiało do, w którym mieszkała jako mała dziewczynka...
Pokaż więcej...