273 274 275 277 278 280 281 282 283 285 286 287 289 290 292 294 295

sporządź pisemną instrukcję obsługi wybranego urządzenia albo przepis kulinarny. Użyj różnych rodzajów zdań złożonych w tym z imiesłowymi równoważnikami zdań. 

Rozwiązanie:
Imiesłowowy równoważnik zdań - zamiast normalnego orzeczenia np. myśląc, ma imiesłów np. myślący. Np. Janek zapomniał o bożym świecie, myśląc a Basi. Wpadł do dziury przy drodze, biegnąc do domu.
Pokaż więcej...