269 270 271 272 273 274 275 277 278 281 282 283 284 285 286 287 289 290

Znajdź w tekście wypowiedzenia złożone ze zdaniem podrzędnym okolicznikowym. Zapisz w zeszycie pytania do każdego zdania podrzędnego 

Rozwiązanie:
Zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe - zawiera dwa orzeczenia (zdanie złożone Zastępuje okolicznik zdania nadrzędnego. Odpowiadają na pytania poszczególnych okoliczników: miejsca (gdzie skąd, dokąd, którędy), czasu(kiedy, jak długo, jak dawno, odkąd, dokąd), przyczyny (dlaczego, z jakiej przyczyny, z jakiego powodu), stopnia (w jakim stopniu, jak bardzo), sposobu (jak, w jaki sposób), celu (po co, w jakim celu), przyzwolenia (mimo co, mimo czego), warunku (pod jakim warunkiem, w jakim wypadku jeśli co).
Pokaż więcej...
Jak oceniasz rozwiązanie tego zadania przez nauczyciela?

Nie oceniono tego zadania! Bądź pierwszy!

Warto wiedzieć

Zadanie o treści:

Znajdź w tekście wypowiedzenia złożone ze zdaniem podrzędnym okolicznikowym. Zapisz w zeszycie pytania do każdego zdania podrzędnego 

jest zadaniem numer 51326 ze wszystkich rozwiązanych w naszym serwisie zadań i pochodzi z książki o tytule Myśli i Słowa 7, która została wydana w roku 2017.