256 257 259 262 263 265 266 268 269 270 271 272 273 274 275 277 278

Zapisz w zeszycie zdania nadrzędne z podanych wypowiedzi. Zadaj pytania na które odpowiedziami są zdania podrzędne

Rozwiązanie:
zdanie nadrzędne - pod względem znaczeniowym główne zdanie składowe, zdanie podrzędne - służy uzupełnieniu treści zdania nadrzędnego. Nie zawsz zdanie składowe nadrzędne jest pierwsze.
Pokaż więcej...