252 255 256 257 259 262 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274

Przepis tekst do zeszytu. wstaw przecinki w odpowiednie miejsca zgodnie z regułami interpunkcji. 

Rozwiązanie:
Przed tymi spójnikami stawiamy przecinek: Spójniki charakterystyczne dla zdań przeciwstawnych - jednak, ale, lecz, zaś, a. Spójniki charakterystyczne dla zdań wynikowych - więc, zatem, toteż, dlatego. Przed tymi spójnikami nie stawiamy przecinka: Spójniki charakterystyczne dla zdań łącznych - i, oraz, a, ani, ni lub przecinek. Spójniki charakterystyczne dla zdań rozłącznych - albo, lub, bądź, czy.
Pokaż więcej...