251 252 255 256 257 259 263 265 266 267 268 269 270 271 272 273

Rozpoznaj rodzaje zdań złożonych współrzędnie. Sporządź ich wykresy 

Rozwiązanie: