246 251 252 255 257 259 262 263 265 266 267

Przeczytaj tekst i wyjaśnij dlaczego trudniej się czyta zapis pozbawiony znaków interpunkcyjnych. Zapisując tekst w zeszycie wprowadzaj konieczna korektę. 

Rozwiązanie: