242 243 246 251 252 255

Pierwszy wers utworu zawiera metaforę. Powiedz, jak ją rozumiesz i jak jej znaczenie wpływa na odbiór wiersza 

Rozwiązanie:
Metaforą jest niezwyciężony rozum.
Pokaż więcej...