12 13 16 18 19 20 22 27 28 29 30 31 33 34

Przedstaw informację dotyczące osoby mówiącej w wierszu. Zwróć uwagę na to kim jest w czyim imieniu się wypowiada, do kogo kieruje swoje słowa. Odwołaj się do odpowiednich fragmentów tekstu 

Rozwiązanie:
W tym zadaniu zapisz pełnym zdaniem, co wiemy o osobie mówiącej, kim jest i do kogo mówi. Nawiąż do odpowiednich fragmentów.
Pokaż więcej...