207 208 209 210 212 213 214 215 220 221 223 224 225 226 227 228

Powiedz, gdzie i kiedy rozgrywa się akcja utworu. 

Rozwiązanie: