9 10 11 12 13 16 18 19 22 23 27 28 29 30 31

Przeczytaj uważnie Pieśń III - skorzystaj z przypisów. Zapisz w zeszycie wybraną strofę, używając współczesnej polszczyzny. Zachowaj sens utworu. 

Rozwiązanie:
W tym zadaniu musisz przeczytać uważnie Pieśń III. Następnie zapisz w zeszycie swoimi słowami wybraną strofę utworu. Pamiętaj żeby zachować sens utworu.
Pokaż więcej...
Jak oceniasz rozwiązanie tego zadania przez nauczyciela?

Nie oceniono tego zadania! Bądź pierwszy!

Warto wiedzieć

Zadanie o treści:

Przeczytaj uważnie Pieśń III - skorzystaj z przypisów. Zapisz w zeszycie wybraną strofę, używając współczesnej polszczyzny. Zachowaj sens utworu. 

jest zadaniem numer 49361 ze wszystkich rozwiązanych w naszym serwisie zadań i pochodzi z książki o tytule Myśli i Słowa 7, która została wydana w roku 2017.