183 185 187 189 190 191 196 198 200 201 202 203 204 205

do jakiego typu literatury zaliczysz tekst Ikar z nad Dunajca? sformułuj argument którym uzasadnisz swój wybór  

Rozwiązanie:
Przeczytaj jeszcze raz fragment. Jakim typem literatury jest " Ikar znad Dunajca". Uzasadnij swój wybór argumentem.
Pokaż więcej...