179 180 181 183 185 187 189 191 194 196 198 200 201

o jakich dwóch światach mówi podmiot liryczny ? co stanowi granicę między tymi światami? 

Rozwiązanie:
Podmiot liryczny opowiada o dwóch światach, jednym realnym, rzeczywistym, a drugim wymarzonym.
Pokaż więcej...