168 169 173 176 177 180 181 183 185 187 189 190

Inspiracją dla autora komiksu był utwór Henryka Sienkiewicza Krzyżacy. Wyjaśnij do jakich wydarzeń z powieści nawiązuje ten fragment historii obrazkowej. 

Rozwiązanie:
Przeczytaj uważnie komis. Zastanów się, do jakich wydarzeń z powieści Krzyżacy nawiązuje komiks.
Pokaż więcej...