125 129 131 134 141

Przeczytaj w ramce Mam pojęcie, z jakich części składa się akcja dramatu. W tabeli wypisz nazwy tych części i przyporządkuj im odpowiednie wydarzenia z  Zemsty. 

Rozwiązanie:
Wypisz w porządku chronologicznym wszystkie wydarzenia mające miejsce w lekturze, a następnie dopasuj do nich części akcji.
Pokaż więcej...