9 10 12 13 16 18 19 20 22

W jakim znaczeniu użyto rzeczownika fraszka w pierwszym i drugim wersie utworu? Utwórz z tym rzeczownikiem i dwa z czasownikiem, a następnie użyj ich w zdaniach pojedynczych. 

Rozwiązanie:
Fraszka jest obecnie określeniem rzeczy błahej, drobnej.
Pokaż więcej...