Ustal, kto jest autorem poniższych sentencji, wiedząc że myśl: 

Rozwiązanie: