Dopisz zakończenia - wszy lub - łszy do imiesłowów przysłówkowych. 

Rozwiązanie: