Podkreśl w tekście nieodmienne części mowy i zapisz ich nazwy.

Rozwiązanie: