Zapisz słownie podane liczebniki tak, jak należałoby je przeczytać w tekście. 

Rozwiązanie:
Trzynastego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku, szesnaste Mistrzostwa, z osiemdziesięcioma...
Pokaż więcej...