W podany tekście podkreśl liczebniki i uzupełnij nimi tabelę. Określ ich formy gramatyczne.

Rozwiązanie: