Przeczytaj zdanie i przyjrzyj się ilustracjom. Następnie objaśnij, dlaczego w tym wypadku lepiej zastosować stronę bierną.

Rozwiązanie:
W tym wypadku lepiej zastosować stronę bierną, ponieważ strona czynna...
Pokaż więcej...