Utwórz od bezokoliczników czasowniki osobowe w podanej formie. W razie wątpliwości skorzystaj z odpowiedniego słownika. 

Rozwiązanie: