Do diagramu A wpisz kolejno czasowniki niedokonane, a do diagramu B - czasowniki dokonane. Odczytaj hasło.

Rozwiązanie: