Wykreśl wyrazy, które nie są homonimami. Skorzystaj ze słownika. 

Rozwiązanie: