Przygotuj się do napisania charakterystyki przyjaciółki lub przyjaciela.

Przygotuj słownictwo potrzebne do:

Rozwiązanie: