Uzasadnij, które z podanych cech osobowości człowieka powinny się spotkać z pozytywną , a które z negatywną oceną moralną.

Rozwiązanie:
Cechami, które powinny spotkać się z pozytywną oceną moralną to:...
Pokaż więcej...