Ustal, w którym fragmencie znajduje się charakterystyka bezpośrednia bohatera, a w którym - pośrednia. 

Rozwiązanie: