Ustal, które z podanych utworów są powieściami historycznymi. Wstaw X przy właściwych tytułach. Skorzystaj z odpowiednich źródeł 

Rozwiązanie: