Skreśl błędnie postawione przecinki.

Rozwiązanie: