Z każdej pary zdań pojedynczych ułóż wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania. 

Rozwiązanie: