Obok rysunku sporządź wykres zdania. Wypisz z niego szereg i związki wyrazowe.

Rozwiązanie:
Szereg zdaniaBariery ani granice Związki wyrazoweA. Związek głównyBariery ani granice...
Pokaż więcej...