Narysuj schematy przedstawiające powiązania między wyrazami.

Rozwiązanie: