W podanych wyrazach podkreśl litery będące znakami głosek, które są wymawiane inaczej niż zapisywane. Połącz wyrazy z opisami zjawisk zachodzących podczas ich wymawiania.

Rozwiązanie: